Gratis dietter

Her har du mulighet til å velge dietten som sikrer din fremgang.
 
Finn diettene ved å gå nederst på høyere side av nettbutikken, få tilgang til diettene der!
NB: Bruker du mobiltlefon hold telefonen på langs/ horisontalt så all tekst er synlig.

Velg diett vektreduksjon eller diett opp i vekt/muskler.

 Slik velger du riktig diett vektreduksjon:

 

 1. Velg ønsket diett

Ta utgangspunkt i din nåværende kroppsvekt. Sett deg et tydelig mål, om du ikke allerede har gjort dette. Dietten bør samsvare med målet du har satt deg og din nåværende kroppsvekt. Se eksempel under.

 
Nåværende kroppsvekt:65 kg.

Mål: Å gå ned i vekt ved å forbrenne fett.

Velg i dette tilfellet dietten med oppgitt vekt fra 60-70 kg.

 

Tips: Har du behov for å gå ned mer enn 10 kg? Da anbefaler vi at du trekker 10 kg fra din nåværende kroppsvekt, og tar utgangspunkt i dette tallet, ved valg av diett.

 
   2. Fremgang og evaluering

Følg den valgte dietten i to - tre uker. Gjør en evaluering av din fremgang. Har du hatt god fremgang, kan du fortsette dietten som før. Ved manglende fremgang, bør du justere dietten.

 

 3. Justering og tilpassing
For å sikre deg best mulig fremgang, ønsker vi at du selv har muligheten til å kunne tilpasse og endre din diett. Dette bør kun gjøres ved behov (manglende fremgang). Veiledning over hvordan du justerer dietten, er oppgitt under hvert av de ulike diettoppsettene
 
Finn diettene ved å gå nederst på høyere side av nettbutikken, få tilgang til diettene der!
NB: Bruker du mobiltlefon hold telefonen på langs/ horisontalt så all tekst er synlig.